فعالیتهای اصلی

 • مهندسی

  مهندسی

  تحت عنوان یک مدیریت، دارای پرسنل مهندسی با تخصصهای متفاوت در دیسیپلینهای ذیل:

  1. دپارتمان مهندسی سيويل، سازه و معماري
  2. دپارتمان مهندسی پایپینگ
  3. (دپارتمان مهندسی مكانيك (تجهیزات ثابت و دوار
  4. دپارتمان مهندسی برق
  5. دپارتمان مهندسی ابزاردقیق
  6. دپارتمان مهندسی مخابرات
  7. دپارتمان مهندسی رنگ و عایق
  8. دپارتمان مهندسی فرآیند و ایمنی
  9. دپارتمان کنترل مدارک مهندسی (DCC)

  وظایف و توانمندی های آنها به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  تهیه مدارک خرید اقلام پروژه (MR)

  ارزیابی فنی شرکنندگان در مناقصه خرید تجهیزات پروژه (TBE)

  مهندسی تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی دیتیل نصب تجهیزات و فعالیت های اجرایی به تفکیک دیسیپلینهای مختلف پروژه با استفاده از مهارت تخصصی در نرم افزارهای مرتبط:

   برای مخازن تحت فشار(COADE PVELITE)

   برای مبدلهای حرارتی(ASPEN B-Jac Teams)

   برای مخازن ذخیره(COADE Tank)

   نرم افزارهای تخصصی لوله کشی و مدل از قبیل PDMS

  پاسخ به سوالات فنی پیمانکاران اجرایی (TQ)

 • بازرگانی و تامین کالا

  بازرگانی و تامین کالا

  تحت عنوان یک مدیریت، دارای پرسنل مهندسی با تخصصهای متفاوت در دیسیلینهای پایپینگ، تجهیزات ثابت و دوار، برق، ابزاردقیق، مخابرات و در دپارتمان های ذیل می باشد:

  1. دپارتمان تامین منابع
  2. دپارتمان خرید
  3. دپارتمان ساخت و تسریع بخشی (Expediting)
  4. دپارتمان بازرسی فنی
  5. دپارتمان حمل و نقل و امور گمرکی
  6. دپارتمان کنترل کالا

  وظایف و توانمندی های آنها به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  1. تامین انواع تجهیزات مکانیکال تجهیزات دوار (پمپ ، کمپرسور، توربین،انواع مخلوط¬کن ، مکانیکال سیل، فن و دمنده)
  2. تامین انواع تجهیزات مکانیکال تجهیزات ثابت (درام و برج ،مخازن کروی و اتمسفریک، مبدل های حرارتی، راکتور، Desuperheater ، مشعل)
  3. تامین انواع تجهیزات مکانیکال لوله کشی صنعتی (لوله، اتصالات،فلنج، پیچ و مهره، گسکت و واشر، صافی، شیرفلکه،پلیت و ورق)
  4. تامین انواع تجهیزات مکانیکال رنگ و عایق (رنگ ، عایق ، سندبلاست)
  5. (تامین انواع تجهیزات مکانیکال پکیج (پکیج های پشتیبانی ، پکیج های فرآیند ، پکیج های خاص)
  6. تامین انواع تجهیزات مکانیکال حفاری (تجهیزات حفاری ، گل حفاری)
  7. تدارک کالاهای اساسی و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی
  8. مشارکت در پروژه های EPC و مدیریت طرح (MC)جهت تأمین کالا برای بهره برداری مطلوب از کالا و خدمات ارائه شده
  9. تأمین انواع شیر آلات مورد نیاز پروژه های نفت، گاز وپتروشیمی
  10. تأمین لوله در انواع مختلف آلیاژی و CS مطابق استانداردهای مورد وثوق صنایع گاز ، نفت و پتروشیمی
  11. تأمین تجهیزات برقی و ابزار دقیق برای شرکت های طرف قرارداد
  12. ارائه خدمات بازرگانی و خدمات مهندسی و بازرسی فنی در قالب قرارداد MC

  با اجرای فرآیند های سازمانی ذیل:

  1. برگزاری فرآیند مناقصه و عقد قرارداد خرید با سازندگان یا فروشندگان تجهیزات وکالای مورد نیاز پروژه
  2. برگزاری جلسات هماهنگی افتتاحیه، بازرسی
  3. نظارت و پیشبرد برنامه ساخت، حمل، ترخیص و تحویل کالا و تجهیزات
  4. بررسی فاکتور سازندگان و هماهنگی تسریع در تاییدات مربوطه و پرداخت به موقع مبلغ
  5. نظارت بر محدوده قرارداد سفارش خرید و تحویل کالا طبق مشخصات خواسته شده واحد مهندسی
  6. هماهنگی با واحد کنترل کیفی جهت انجام به موقع بازرسی طبق ITP (برنامه بازرسی ها) و پیگیری رفع عدم انطباقها
 • نصب، ساخت و اجرا

  نصب، ساخت و اجرا

  تحت عنوان یک مدیریت، دارای طیف گسترده ای از پرسنل مهندسی در دیسیپلینهای مختلف و تخصصهای عمومی در بخشهای ذیل می باشد:

  1. اجرا و نظارت
  2. کنترل کیفیت (QC)
  3. دفتر فنی
  4. کنترل پروژه
  5. راه اندازی
  6. HSE
  7. مالی
  8. اداری
  9. انبار
  10. حراست

  هریک از این بخش های فوق با واحد متناظر خود در ستاد در تعامل بوده و سیاستها و دستورالعمل¬های کلی را دریافت نموده و گزارش ارائه می نمایند.

  وظایف و توانمندی های آنها به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  1. نصب تجهیزات و اجرای فعالیت های پروژه مطابق برنامه زمانبندی
  2. مدیریت و نظارت بر پیمانکاران اجرایی
  3. صدور مجوز اجرای فعالیتهای پروژه مطابق برنامه زمانبندی و جبهه های فعال کار
  4. رفع تناقضات و تعارضات در فصل مشترک بین پیمانکاران اجرایی
  5. دریافت و نگهداری از تجهیزات و کالای دریافتی متعلق به پروژه
  6. کنترل کیفیت فعالیت¬های اجرایی
 • راه اندازی و تستهای عملکرد

  راه اندازی و تستهای عملکرد

  تحت عنوان یک مدیریت، دارای پرسنل مهندسی در دیسیپلین¬های: مکانیک، فرآیند، برق و ابزار دقیق می باشد.

  وظایف و توانمندی های آنها به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  پیش راه اندازی:

  1. بخش پایپینگ: انجام تمیزکاری مقدماتی، هیدروتست و نهایی سازی خطوط جهت راه اندازی
  2. بخش مکانیک: مطابقت تجهیز و نصب آن با ملزومات طراحی، انجام تمیزکاری مقدماتی، مسدود نمودن ورودی و خروجیهای تجهیزات ثابت و انجام آزمون های سرد در تجهیزات دوار
  3. بخش برق و ابزاردقیق: آزمون عایق، بررسی سیگنالها و آزمون های قدرت

  راه اندازی:

  1. بخش پایپینگ: آزمون نشتی، فلاشینگ
  2. بخش مکانیک: تمیزکاری شیمیایی، پرکردن مواد شیمیایی و کاتالیستی، برق¬دارکردن تجهیزات، خنثی سازی تجهیزات توسط تزریق گاز خنثی، راه اندازی گرم
  3. بخش برق و ابزاردقیق: برق دارکردن ایستگاه های فرعی برق، آزمون حلقه، آزمون های بی باری، آزمون های عملیاتی
  4. راه اندازی و آزمایش سیستم گازکربنیک و سامانه تشخیص حریق و گاز، سامانه آتش نشانی و آب آتش نشانی

  آزمون عملکردی (Performance Test):

  1. پس از عملیاتی طرح و تثبیت شرایط، فعالیت تجهیزات و عملکرد فرآیندها به مدت 72 ساعت بدون وقفه مورد آزمایش قرار می‌گیرد. این آزمایشات، تا ثابت‌ماندن مقادیر تعریف‌شده در مشخصه‌های تجهیزات (طی مدت 72 ساعت)، بایستی ادامه یابد.