اخبار شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران

بازدید مدیران سازمان حسابرسی از فازهای 14و17و18  پارس جنوبی

بازدید مدیران سازمان حسابرسی از فازهای 14و17و18 پارس جنوبی

02 اسفند 1402

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران آقایان امیری و فرجی از مدیران ارشد سازمان حسابرسی به همراه مهندس محمدرضا ناصح مدیرعامل شرکت IPMI و اعضاء هیات مدیره شرکت با حضور در منطقه پارس جنوبی از پالایشگاه فاز14 پارس جنوبی بازدید بعمل آوردند. این بازدید در روز چهارشنبه مورخ25 /11/1402 از واح...

انتصاب عضو موظف هیأت مدیره شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران

انتصاب عضو موظف هیأت مدیره شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران

26 دی 1402

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران و در ادامه اجرای تصمیمات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت IPMI ، با حکم آقای دکتر بابک احمدی، معاون محترم وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای مهندس سیدرضا نشاط مفیدی بعنوان عضو موظف هیأت مدیره در شرکت مدیریت طر...

برگزاری جلسه بررسی آخرين اقدامات انجام شده جهت رسيدگي به رفع موضوعات مربوط به صورتجلسه مجمع سال 1401  شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران

برگزاری جلسه بررسی آخرين اقدامات انجام شده جهت رسيدگي به رفع موضوعات مربوط به صورتجلسه مجمع سال 1401...

26 دی 1402

پیرو برگزاری جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به سال مالی 1401 در تاریخ 04/05/1402، سومین جلسه‌ از جلسات کارگروه تکالیف مجمع با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران در تاریخ 25/10/1402 برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته طی 6 ماهه گ...

برگزاری جلسه بازنگری مدیریت با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد  شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

برگزاری جلسه بازنگری مدیریت با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت مدیریت طرح های صن...

20 دی 1402

پیرو موفقیت شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران در اخذ گواهینامه های شش گانه استانداردهای سیستم مدیریتی ، جلسه بازنگری مدیریت ممیزی همزمان با جلسه شورای مدیران شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد، با هدف شناسایی نقاط قوت، فرصت ها و همچنین رفع عدم‌تطابق‌ها (N...

تاریخچه شرکت

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ( سهامی خاص ) در تاریخ 1350/01/31به منظوراجرای فعالیت های  ساختمان سازی با نام " خانه سازی تبریز (سهامی خاص)" تحت شماره 14625 در اداره ثبت شرکتها توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران(ایدرو) تاسیس و به ثبت رسید.

در سال 1353 نام شرکت به " خانه سازی کاسب (سهامی خاص) " تغییر یافت  ودر تاریخ 1359/11/27 با توجه به توسعه فعالیت در زمینه های صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی به نیابت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران به " شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(سهامی خاص)  " تغییر نام داده شد.

در ادامه در راستای تحقق ماموریت شرکت و بر اساس شرایط مورد نیاز جهت ادامه فعالیت، در تاریخ 1388/02/29  ادغام شرکت پترونگین جنوب در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران(سهامی خاص)  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید .

لازم به ذکر است شرکت از سنوات گذشته به استناد مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و مفاد بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در لیست واگذاری ها به بخش غیر دولتی بوده است ولی در سال 1393 طبق تصویب نامه شماره 132974/ت51267  مورخ 1393/11/07 هیات محترم وزیران از لیست واگذاری خارج گردیده است.

همکاران و کارفرمایان