گواهینامه ها

 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  • رشته نفت و گاز (پایه 1)
  • رشته تاسیسات و تجهیزات (پایه 1)
  • رشته ساختمان و ابنیه (پایه 2)
 • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت از موسسه ISC استرالیا :
  • ISO 9001 : 2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
  • ISO 14001 : 2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)
  • ISO 45001 : 2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
  • ISO/TS 29001 : 2010 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی)
  • HSE-MS:(IOGP-Report No.510:2014) (سیستم مدیریت عملیاتی در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی)