حوزه های فعالیت شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI) افتخار دارد با مجموعه ای از نیروی انسانی متخصص، ماشین­ آلات و منابع مالی مورد نیاز در راستای انجام ماموریت خود برای اجرای پروژه های توسعه ای صنایع کشور در حوزه های ذیل مشارکت نماید:

 

محورهای اصلی کسب و کار

محورهای اصلی کسب و کار

 1. پروژه های اکتشاف و تولید (E&P)
 2. پروژه های پالایشگاهی ( پالایشگاه نفت و گاز و میعانات گازی)
 3. پروژه های پتروشیمی
 4. پروژه های زیست محیطی (استحصال و بازیابی گازهای خروجی ازمشعلها، زباله سوز و تولید برق)
 5. پروژه های صنایع معدنی
 6. پروژه های نیروگاهی
در قالب قرارداد

در قالب قرارداد

 1. پیمانکار ساخت و نصب (C) یا EPCC یا EPCF
 2. پیمانکار راهبری عملیات و نگهداری (O&M)
 3. پیمانکار عمومی (GC)
 4. پیمان های مدیریت (MC)
 5. قرارداد های BOT یا BOOT یا BOO
 6. مهندسی مشاور و پشتیبانی فنی (E)
 7. خرید و مهندسی خرید (P)

 

تاریخچه شرکت

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ( سهامی خاص ) در تاریخ 1350/01/31به منظوراجرای فعالیت های  ساختمان سازی با نام " خانه سازی تبریز (سهامی خاص)" تحت شماره 14625 در اداره ثبت شرکتها توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران(ایدرو) تاسیس و به ثبت رسید.

در سال 1353 نام شرکت به " خانه سازی کاسب (سهامی خاص) " تغییر یافت  ودر تاریخ 1359/11/27 با توجه به توسعه فعالیت در زمینه های صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی به نیابت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران به " شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(سهامی خاص)  " تغییر نام داده شد.

در ادامه در راستای تحقق ماموریت شرکت و بر اساس شرایط مورد نیاز جهت ادامه فعالیت، در تاریخ 1388/02/29  ادغام شرکت پترونگین جنوب در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران(سهامی خاص)  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید .

لازم به ذکر است شرکت از سنوات گذشته به استناد مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و مفاد بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در لیست واگذاری ها به بخش غیر دولتی بوده است ولی در سال 1393 طبق تصویب نامه شماره 132974/ت51267  مورخ 1393/11/07 هیات محترم وزیران از لیست واگذاری خارج گردیده است.