گواهینامه ها

 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  • رشته نفت و گاز (پایه 1)
  • رشته تاسیسات و تجهیزات (پایه 1)
  • رشته ساختمان و ابنیه (پایه 2)
 • گواهینامه تأییدصلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت از موسسه ISC استرالیا :
  • ISO 9001 : 2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
  • ISO 14001 : 2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)
  • ISO 45001 : 2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
  • ISO/TS 29001 : 2010 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی)
  • HSE-MS:(IOGP-Report No.510:2014) (سیستم مدیریت عملیاتی در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی)
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
گواهینامه--ISOTS 290012020 سیستم مدیریت کیفیت ویژه بخش صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی
گواهینامه 90012015 ISO سیستم مدیریت کیفیت
گواهینامه 140012015 ISO سیستم مدیریت زیست محيطی
گواهینامه EPC (گرید B+)
گواهینامه EPC (گرید C+) در بخش نیرو
گواهینامه HSE MS (IOGP 510 2014) چارچوب سیستم مدیریت عملیاتی
گواهینامه ISO-215002012 الزامات سیستم مدیریت پروژه
گواهینامه ISO-450012018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی